Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

LIKWIDACJA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH .... i CO DALEJ? RELACJA Z KONFERENCJI

dodano 2012-12-13 08:49 w kategorii: Powiatowe

LIKWIDACJA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH I CO DALEJ?

 

 Nasza koleżanka ANNA DEREDAS jest członkiem Stowarzyszenia Forum Zarządców Nieruchomości Spółdzielczych, które w dniu 10 grudnia 2012r. w auli Centrum Konferencyjno – Wystawienniczego  Międzynarodowych Targów Łódzkich zorganizowało konferencję na temat: „Likwidacja spółdzielni mieszkaniowych …. i co dalej?”.
Na spotkanie zostali zaproszeni europarlamentarzyści, parlamentarzyści, prezydenci i burmistrzowie miast, naukowcy, spółdzielcy i media.
Przedmiotem konferencji było przedstawienie opinii różnych środowisk na temat projektów nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, a szczególnie jednego z nich autorstwa Platformy Obywatelskiej (PO) zawierającego zapisy mające na celu nie tylko ekonomiczne ale i faktyczne unicestwienie spółdzielni mieszkaniowych.
Frekwencja sięgająca około 800 uczestników, przeszła wszelkie oczekiwania organizatorów. Zgromadzeni w trakcie konferencji sformułowali następujący APEL do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej:


 APEL
Zgromadzonych w trakcie konferencji zorganizowanej przez
Forum Zarządców Nieruchomości Spółdzielczych
w dniu 10 grudnia 2012r. w Łodzi
do
Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej

 

APELUJEMY O:


1. Nienarzucanie NAM SPÓŁDZIELCOM sposobu zarządzania naszymi mieszkaniami, bowiem jest to dla wielu z nas jedyny majątek jaki posiadamy. Nie decydujcie za nas narzucając „jedyne słuszne” rozwiązanie. Mamy dość własnej świadomości,by wybrać taki sposób zarządzania budynkami, jaki jest dla nas najlepszy.
Dlatego wybieramy spółdzielnię mieszkaniową.

2. Wprowadzenie jednolitego prawa dla całego ruchu spółdzielczego, opartego w pełni na demokracji ustalonej przez samych spółdzielców. Mamy w tym względzie bogate doświadczenia, a ustawa z 1920r. o spółdzielniach winna być wzorem,bowiem korzystały z niej inne kraje tworząc regulacje dla swoich organizacji spółdzielczych.

3. Umożliwienie NAM SPÓŁDZIELCOM decydowania, jak zarządzać swoją spółdzielnią, w oparciu o ogólne przepisy określone przez ustawodawcę. Nie narzucajcie NAM gotowych rozwiązań. Nie stwarzajcie NAM barier prawnych regulujących naszą działalność, takich jak kadencyjność organów czy obligatoryjne walne zgromadzenie członków. A pomysły upolitycznienia spółdzielczości mieszkaniowej poprzez organizowanie bezpośrednich, kosztownych wyborów do organów spółdzielczych obciążających nasza kieszeń uważamy za absurdalne
i świadczące o oderwaniu się pomysłodawców tego projektu od rzeczywistości, bądź tak nienawidzących tej formy gospodarowania, że gotowi są do każdej niegodziwości z doprowadzeniem do paraliżu organizacyjnego spółdzielni.

4. Stworzenie NAM SÓLDZIELCOM jasnego, klarownego, dobrego prawa służącego NASZEJ ośmiomilionowej rzeszy, bez narzucania woli jednej opcji politycznej; prawa uwzględniającego wszystkie interesy zrzeszonych członków. Niezbędnym do tego jest rzeczywiste poznanie przez parlamentarzystów problemów i spraw naszego środowiska, z poszanowaniem podstawowego kanonu ruchu spółdzielczego, jakim jest ochrona interesów gospodarczych wszystkich członków.

Nie akceptujemy odgórnych, antydemokratycznych regulacji.
Spółdzielczość jest siłą samą w sobie. Pozwólcie jej swobodnie działać.

 

Spółdzielcy są wdzięczni klubowi parlamentarnemu SOJUSZU LEWICY DEMOKRATYCZNEJ za złożenie do laski marszałkowskiej własnego projektu ustawy spółdzielczej, który podejmuje i uwzględnia ich postulaty, wnioski i oczekiwania.
Świadczy to o docenieniu roli spółdzielczości i jej obecności w życiu społecznym i gospodarczym.Komentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.